Dedikace a Podarunky - Radana Šatánková

Autorka básní a ilustračních fotografií Radana
Šatánková, žijící střídavě v Praze a v rodném
Frýdku-Místku, předkládá verše, které lze chápat
jako vzkazy. Všem lidem, i těm konkrétním. Básně
lze číst i bez znalostí osob, jimž je sdělení dedi‐
kováno (připsáno) – odtud název Dedikace.
Dále pak se jedná o dvojknížku, neboť verše
jsou rámcově rozděleny pro dvě čtenářské obce.
Zatímco v Dedikacích nalezneme pražské reálie
a prožitky, v Podaruncích (lidový výraz pro věno‐
vané, darované) je nápadné přilnutí k Severomo‐
ravskému kraji a zacházení do konkrétní podoby
lašského nářečí. Zároveň je zde snaha vzdálené
čtenářstvo spojit, čili k setkání dochází v jedné
dvojpublikaci.

Počet
150,00 Kč
s DPH

Autorka básní a ilustračních fotografií Radana
Šatánková, žijící střídavě v Praze a v rodném
Frýdku-Místku, předkládá verše, které lze chápat
jako vzkazy. Všem lidem, i těm konkrétním. Básně
lze číst i bez znalostí osob, jimž je sdělení dedi‐
kováno (připsáno) – odtud název Dedikace.
Dále pak se jedná o dvojknížku, neboť verše
jsou rámcově rozděleny pro dvě čtenářské obce.
Zatímco v Dedikacích nalezneme pražské reálie
a prožitky, v Podaruncích (lidový výraz pro věno‐
vané, darované) je nápadné přilnutí k Severomo‐
ravskému kraji a zacházení do konkrétní podoby
lašského nářečí. Zároveň je zde snaha vzdálené
čtenářstvo spojit, čili k setkání dochází v jedné
dvojpublikaci.
Najdeme zde básně volného i lehce vázaného
verše, tematiku městskou, přírodní, duchovní; ne‐
chybí ani poloha humoristická či pro oživení útvary
jako jsou aforismy, akrostichony, limeriky. Řazení
textů pak vytváří emoční linku, příběh, který střídá
svou reportážní povahu i lyrickou, niternou polohu.

20 ks

Autorka básní a ilustračních fotografií Radana
Šatánková, žijící střídavě v Praze a v rodném
Frýdku-Místku, předkládá verše, které lze chápat
jako vzkazy. Všem lidem, i těm konkrétním. Básně
lze číst i bez znalostí osob, jimž je sdělení dedi‐
kováno (připsáno) – odtud název Dedikace.
Dále pak se jedná o dvojknížku, neboť verše
jsou rámcově rozděleny pro dvě čtenářské obce.
Zatímco v Dedikacích nalezneme pražské reálie
a prožitky, v Podaruncích (lidový výraz pro věno‐
vané, darované) je nápadné přilnutí k Severomo‐
ravskému kraji a zacházení do konkrétní podoby
lašského nářečí. Zároveň je zde snaha vzdálené
čtenářstvo spojit, čili k setkání dochází v jedné
dvojpublikaci.

Mohlo by vás také zajímat