(Hrůzy v domě) Plácačka na mouchy

V koutku zatím tiše odpočívá.

Až však jednou přijde její chvíle,

ruka hbitá napřáhne se k ráně.

 

*****

 

Cosi bzučí. Netuší, že zvuky

svého strůjce vedou na popravu.

 

Násada vždy připravená nésti

tlapku z kůže (ta však zaostává)

nyní čekat bude na povely.

 

Hrůzné ticho, napětí se šíří.

Bzukot ustal. Teď – anebo nikdy!

 

Prudký pohyb v příštím okamžiku

rozčísne vzduch, prach se kolem víří.

Odsouzenci zbývá času málo.

 

Teď by bylo lépe zacpat uši –

prásk! To smrt jen vešla do místnosti.

 

*****

 

Dílo zkázy bylo dokonáno.

Vražedný stroj zas už odpočívá,

čeká tiše na svou další chvíli.

Napsat komentář