Stesk po Hamletovi

Buď zdráv po všechny časy,
Fortinbrasi,
králi Dánů!

Ještě pár dní té zvůle,
nevlády, nekrále …
Na mou čest,
ani chvíli tu nezůstanu.

Šťastný je dánský lid,
pořádek, pravidla,
vojenské hlídky v ulicích.
Vláda, jak má být!

——————————

Věz, nádobo pravidel,
paznehte pořádku,
cožpak jsi neviděl
Elsinor zakrytý
oblakem krkavčích křídel?

Je snadné vládnout Dánům,
postavit hlídky do ulic,
promluvit ráznými slovy.

Mně se však stýská
po Hamletovi.