Žít ve městě

Ve městě žít je nebezpečné.
Sto hrozeb tady číhá na každého.
Lhostejnost, závist, chamtivost,
povrchní soudy, lhaní, strach,
zuřivý vztek, tupá bezohlednost,
licoměrná faleš, výsměch, hlučná přezíravost

Málokdo z těch, kdo zde v ohrožení žijí,
odvažuje se opustit ten prostor
v obavě, že by nebezpečí,
v kterémkoli místě stejně živé,
nalezl nejspíš ve své mysli