Do trav

(Text písně)

 

Do trav se snáší

podzimní vůně

Zlatavý nádech listoví

Řekni, čím láska

Řekni, čím stůně

Pověz, co nikdo nepoví

 

Do trav se snáší

Podzimní tíseň

Nechává stopu v temnotách

Uprostřed spánku

Opuštěný sen

Prosvítá dveřmi na můj práh

 

Do trav se snáší

podzimní vlání

Odkvetlá růže bez trní

To co tě míjí

To co tě raní

Zakleto v říši kolem ní

 

Do trav se snáší

Podzimní záře

Nahaté břízy na polích

A v tiché písni

Ze slabikáře

Pokládáš dlaně do těch mých

Napsat komentář