Zen

Potřebuji odstranit víčko

upevněné dvaceti pěti šroubky.

 

Odšroubuji první šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji druhý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji třetí šroubek

uložím jej do krabičky

Odšroubuji čtvrtý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji pátý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji šestý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji sedmý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji osmý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji devátý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji desátý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji jedenáctý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji dvanáctý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji třináctý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji čtrnáctý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji patnáctý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji šestnáctý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji sedmnáctý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji osmnáctý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji devatenáctý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji dvacátý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji dvacátý první šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji dvacátý druhý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji dvacátý třetí šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji dvacátý čtvrtý šroubek

uložím jej do krabičky.

Odšroubuji dvacátý pátý šroubek

uložím jej do krabičky.

 

Odstraním víčko

upevněné dvaceti pěti šroubky.

 

To je Zen.

Konce 2

 

Dno

 

Ulice jak stoka –

všude splašky,

valí se jí

jako rozbouřené stádo.

Ty sedíš

a sklepním okýnkem

pozoruješ

tu spoušť.

Tvůj svět se ztratil

na dně flašky –

na dně pustém

jak sama poušť.

 

Kalné oči,

matný zrak.

A rány,

co život dal ti,

jsi nikdy nepřijal.

Mlčky teď bloudíš

na dně flašky

a tvou tvář navždy

překryl žal.

 

 

Válka

 

Zářící rudé nebe,

hořká chuť krve a války –

vítr ji nese z dálky

a ukáže ti

pravý obraz tebe.

 

Vidíš mizet svoje sny,

vidíš mizet svět jak dým –

vše obětovat pro vítězství

a být pokřtěn

trpkým zklamáním.