Šerosvit

Kdy že mne poprvé dostal šerosvit

Naplnit vylít zemřít

Vlci už vyjí za vraty hlady

Štětec z vlčích chlupů do ohrady

 

Napoprvé nikdo nedosáhne šerosvitu

Napoprvé tmu do tmy nevnoří

Nepožádá bližního o dávku citu

Nepozvedne z oceánu pohoří

 

Vrstva po vrstvě, krev na krev, lak na lak

Vidiny prolínají do nevidin

Propadlý, zničený, ujel mu vlak

Rozesmátý Rembrandt van Rijn

 

Už jsem nechtěl, už nehraju s vámi

Zastírám šerosvit okna do ulice

Abych zase jako přikovaný

Stál s tebou naposled na noční hlídce

Napsat komentář