Médeia

Podle Piera Paola Passoliniho

 

Navykli jsme spokojit se s málem

Navykli jsme číhat za portálem

 

Neochutnáme krev lidské oběti

Nerozdáme její údy lidu

Nezaplaneme láskou

Neusne drak navěky

Nezbaví se zlaté rouno hřebů

Nepovstane z hlíny vojsko

Vášeň nezažene zradu

Rituál oplodnění nenastane

Nevyřine z těla voda, krev a bolest zrození

Nezamečí kozlík v oblaku páry

Nevykřikne stařec ve vroucí lázni

Nezapláčou děti pálené ohněm

Neodejdeme s prázdnou, odnášejíce vše

 

Nebude život ani smrt